Stichting Nieuw Vaarwater (SNV) wil als not-for-profit organisatie burgers in de regio Rotterdam helpen door hun vermogensrechtelijke belangen waar te nemen en door bij hen problematische schulden op te lossen en te voorkomen.

SNV zoekt en wil uitvoering geven aan innovatieve manieren om schuldhulpverlening en schuldsanering korter, doelmatiger en duurzamer in te richten.

Dit doet SNV door te participeren in rechtspersonen die actief zijn op het gebied van budgetbeheer, beschermingsbewind, curatele of WSNP bewindvoering in de regio. Daarnaast gaat SNV samenwerkingsverbanden aan met sociaal maatschappelijke en juridische dienstverlening en een fonds voor schuldsanering.

Tot slot monitort en onderzoekt SNV de effectiviteit van haar activiteiten. Het bestuur van Stichting Nieuw Vaarwater bestaat uit vijf leden.

Dhr. R.O. Prins (voorzitter)
Mevr. A.C. van Herwijnen (secretaris)
Dhr. B. Woudstra (penningmeester)
Dhr. P. Prins (algemeen lid)
Mevr. B. Boudhan (algemeen lid)